Monika Langer

Tomáš je výborný prezentátor, dokáže navodiť príjemnú atmosféru počas celého školenia a odpovedať na otázky. Takisto dokáže usmerniť pri riešení konkrétneho problému v oblasti delegovania, leadershipu, motivácie, nástupníctva.