7 Najčastejších výziev majstrov

1. Dosahovanie a zlepšovanie výsledkov
2. Komunikácia a zvládanie náročných rozhovorov
3. Zavedenie a udržanie zmien a pravidiel
4. Timemanagement a zvyšovanie osobnej produktivity
5. Udržanie motivácie a angažovanosti členov tímu.
6. Zaškoľovanie a stabilizácia pracovníkov
7. Plánovanie kapacity a dovolenky, vykrývanie výpadkov pracovníkov

Skutočné príčiny týchto výziev

1. Nepoužívanie čísel a KPI
2. Rezervy v riadení ľudí a chyby v komunikácií
3. Prehliadanie porušovania pravidiel a disciplíny
4. Nedostatočná znalosť v riadení a kontrole procesov
5. Podceňovanie zastupiteľnosti (nielen vlastnej)
6. Slabá podpora a informovanosť pracovníkov
7. Prílišné zahltenie operatívou a chýbajúci systém v práci

Riešenie týchto výziev

1. Používanie techník komunikácie vhodných pre výrobných pracovníkov

Väčšina školiteľov, ktorí učia majstrov komunikovať nemá skúsenosti priamo s výrobným odvetvím. Lenže to čo funguje v banke či obchode, nebude fungovať na zvarovni či lisovni.

 

2. Zabezpečiť dodržiavanie pravidiel

Ľudia nerešpektujú pravidlá ak vedia, že nemusia. Vytvorením systému kontroly dokáže majster nastaviť pravidlá a riešiť ich porušenia dôsledne a dôrazne. Majster sa potrebuje naučiť byť tvrdý k pravidlám no mäkký k človeku a primeranou komunikáciou zabezpečiť ich dodržiavanie.

 

3. Riadenie procesov a systém práce

V riadení sériovej, kusovej či prototypovej výroby sú rozdiely. Preto používanie nesprávnych či zastaraných techník riadenia úspešnosť majstra znižuje. Znalosť v riadení vlastných procesov a koordinácia obslužných (plánovanie,údržba, logistika,…)je pre majstra kľúčom k zlepšovaniu procesov.

„Majstri sa mi často sťažujú, že na trhu nenachádzajú kvalifikovaných ľudí. Takých si však musia vychovať. Preto učím majstrov, ako si zaškoliť a udržať stabilný tím.“

Tomáš Železník

Čo sa od nás majstri a lídri naučia

– lepšie komunikovať aj s ťažšími povahami
– zvládať odpor ľudí a udržať zmeny
– lepšie riadiť procesy a systematicky dosahovať výsledky
– trvale odstraňovať plytvanie
– udržať disciplínu a znižovať neprítomnosť pracovníkov

Tomáš Železník

Implementoval metódy štíhlej výroby a viedol workshopy v oblasti výroby, logistiky, kvality, údržby, inžinieringu či HR.

Za kľúčové považuje skúsenosti nadobudnuté na dielni v pozícii výrobný majster a production manager. V Januári 2023 predal svoj podiel vo výrobnej spoločnosti, kde bol zároveň konateľom.

Medzinárodné skúsenosti získal v Číne, Nemecku a Kanade. Pripravoval ľudí a procesy na audity, či už certifikačné , re-certifikačné, zákaznícke či procesné.

20 rokov praxe. Jeho tréningami prejde každý rok viac ako 400 účastníkov. Je najlepšie hodnoteným trénerom majstrov na Slovensku.

Referencie

Je dobré 100x počuť, ale lepšie je si to vyskúšať a Tomáš, mal si modelové situácie premyslené. Pri modelových situáciách som na sebe spozoroval „AHA efekt“ – je iné o niečom hovoriť a iné potom si to prežiť a pochopiť.

Branislav Zumerling

Manažér kvality, Ryba Žilina, s.r.o.

Tomáš je výborný prezentátor, dokáže navodiť príjemnú atmosféru počas celého školenia a odpovedať na otázky. Takisto dokáže usmerniť pri riešení konkrétneho problému v oblasti delegovania, leadershipu, motivácie, nástupníctva.

Monika Langer

Manažér kvality, Elastomer Solutions, s.r.o.

Naj. prínos vidím v tom, že školenie nebolo formou „odsedím si to“ a potom zabudnem. Ale práve naopak účastníci boli tak vtiahnutí do tréningu, že začali používať metódy aj v praxi.

Milan Karoli

Riaditeľ spoločnosti, SKC Foundry s.r.o.

Kontakt

Tomáš vie zistiť, čo vašu výrobu brzdí v raste a vie vám pomôcť naštartovať zmeny. Pomôže vám vytvoriť lepší proces riadenia a vyškoliť majstrov. Pomôže vám zlepšiť disciplínu, aj zvýšiť produktivitu.

Napíšte, alebo zavolajte Tomášovi a zistite viac.

+421 903 466 825
tomas.zeleznik@opex.sk

    Naši vybraní klienti