Naši vybraní klienti roku 2021

„Tomáš ďakujem za to, že si náš školiteľ a priateľ.“

Viktor Fára – Konateľ Hydro Extrusion

118

DNÍ
TRÉNINGOV (2021)

128

HODÍN
MENTORINGU (2021)

97,7%

HODNOTENIE
TOMÁŠA ŽELEZNÍK

7 Najčastejších výziev majstrov

1. Dosahovanie a zlepšovanie výsledkov
2. Komunikácia a zvládanie náročných rozhovorov
3. Zavedenie a udržanie zmien a pravidiel
4. Timemanagement a zvyšovanie osobnej produktivity
5. Udržanie motivácie a angažovanosti členov tímu.
6. Zaškoľovanie a stabilizácia pracovníkov
7. Plánovanie kapacity a dovolenky, vykrývanie výpadkov pracovníkov

Skutočné príčiny týchto výziev

1. Nepoužívanie čísel a KPI
2. Rezervy v riadení ľudí a chyby v komunikácií
3. Prehliadanie porušovania pravidiel a disciplíny
4. Nedostatočná znalosť v riadení a kontrole procesov
5. Podceňovanie zastupiteľnosti (nielen vlastnej)
6. Slabá podpora a informovanosť pracovníkov
7. Prílišné zahltenie operatívou a chýbajúci systém v práci

Riešenie týchto výziev

1. Používanie techník komunikácie vhodných pre výrobných pracovníkov

2. Zabezpečiť dodržiavanie pravidiel

3. Riadenie procesov a systém práce

„Majstri sa mi často sťažujú, že na trhu nenachádzajú kvalifikovaných ľudí. Takých si však musia vychovať. Preto učím majstrov, ako si zaškoliť a udržať stabilný tím.“

Tomáš Železník

Production Leaders Academy

Prvá akadémia priamo s reálnou výrobou. Learning by Doing

Tréningy priamo na pracovisku, ktoré vyrába pre zákazníkov

S reálnymi výrobnými pracovníkmi a reálnymi strojmi

Navrhované riešenia sú okamžite implementované do výrobného procesu

Učíme lídrov viac systematicky pracovať a trvale dosahovať výsledky

Čo sa od nás majstri a lídri naučia

Production Leaders Academy

– lepšie komunikovať aj s ťažšími povahami

– zvládať odpor ľudí a udržať zmeny

– lepšie riadiť procesy a systematicky dosahovať výsledky

– trvale odstraňovať plytvanie

– udržať disciplínu a znižovať neprítomnosť pracovníkov

Production Leaders Academy

Production Leader

07.09.2022

Production Leader Master

19.10.2022

Týždeň 1
2 dni v Akadémií
Vedenie seba a vedenie druhých
Zvyšovanie pridanej hodnoty riadiaceho pracovníka
Timemanagement
Refresh komunikačných zručností
Budovanie rešpektu a autority
Riešenie konfliktov
Komunikačný štvor-boj – Mäkký k človeku a tvrdý k pravidlám
Rozhovory s ťažkými povahami
Motivácia, konflikty a presviedčanie
Ročný hodnotiaci rozhovor
Delegovanie
Vedenie porady a protokolovanie úloh
Týždeň 2
Projektové zadanie
Realizácia rozhovorov s cieľom zlepšiť výkon, disciplínu, kvalitu, dochádzku Realizácia ročných hodnotiacich rozhovorov
Prezentovanie pred skupinou
Train the Trainer
Príprava a realizácia vlastného workshopu
Týždeň 3
( 2 dni v Akadémií)
Štandard práce majstra
Systematické prevzatie pracovnej zmeny
Teritoriálna zodpovednosť
Riadenie výrobných procesov. Plynulosť a tok procesu.
Popis procesu a procesná mapa
Koordinácia obslužných procesov
Plánovanie kapcít a dovoleniek
Znižovanie odpadov
Zlepšovanie kvality
Práca s KPI a dátami
Vybrané kapitoly zo štíhlej administratívy
Zrozumiteľné pracovné postupy.
Shopfloor management
Interná logistika
Týždeň 4
Projektové zadanie
Vytvoriť štandard práce majstra
Vytvoriť štandard preberania pracovnej zmeny
Analýza príčin a plán opatrení
Popisať proces a vytvoriť procesnú mapu
Implementácia Shoplfloor Meetingu
Týždeň 5
( 2 dni v Akadémií)
Pridaná hodnota a plytvanie
Vybrané kapitoly zo štíhlej výroby
Kaizen a kontinuálne zlepšovanie
Zvyšovanie produktivity
Mapovanie toku hodnôt
Takt a cyklus
Úzke miesta
Zásoby
5S a pracovisko bez plytvania
Vizuálny management a štandardizácia
SMED
Autonómna údržba
Týždeň 6
Projektové zadanie
Implementácia 5S na pracovisku
Implementácia štandardov
Realizácia SMED alebo
Realizácia Autonómnej údržby na pracovisku
Týždeň 7
( 2 dni v Akadémií)
Zaškoľovanie a adaptácia (vplyv nadriadeného na fluktuáciu)
Filozofia motivačného a zásluhového odmeňovania
Zákonník práce pre riadiacich pracovníkov
Zvyšovanie kvalifikácie a zastupiteľnosť
Agilita a zvyšovanie osobnej produktivity
Ako udržať BOZP
Prezentácia výsledkov projektového zadania
Záverečný písomný test
Odovzdanie certifikátu
Prezentácia výsledkov projektového zadania
Záverečný písomný test
Odovzdanie certifikátu
Spolu 8 dní
v Akadémií
V posledný deň každý účastník prezentuje realizované projekty. Pozývame nadriadených našich účastníkov, aby sa zúčastnili tejto záverečnej prezentácie. V posledný deň každý účastník prezentuje realizované projekty. Pozývame nadriadených našich účastníkov, aby sa zúčastnili tejto záverečnej prezentácie.

Hodnotenie: 97,1%

Tomáš Železník

Ako Operations Manager viedol 500 spolupracovníkov. Riadil medzinárodné projekty, implementoval metódy štíhlej výroby a viedol workshopy v oblasti výroby, logistiky, kvality, údržby, inžinieringu či HR.

Za kľúčové považuje skúsenosti nadobudnuté vo svojich začiatkoch na dielni v pozícii výrobného majstra a vedúceho výroby.

Medzinárodné skúsenosti získal v Číne, Nemecku a Kanade. Pripravoval ľudí a procesy na audity, či už certifikačné , re-certifikačné, zákaznícke či procesné.

Už 15 rokov trénuje majstrov z výrobných podnikov. Moderuje spoločné strategické workshopy managerov s majstrami.

Je konateľom a výkonným riaditeľom výrobnej spoločnosti.

Referencie

Je dobré 100x počuť, ale lepšie je si to vyskúšať a Tomáš, mal si modelové situácie premyslené. Pri modelových situáciách som na sebe spozoroval „AHA efekt“ – je iné o niečom hovoriť a iné potom si to prežiť a pochopiť.

Branislav Zumerling

Manažér kvality, Ryba Žilina, s.r.o.

Tomáš je výborný prezentátor, dokáže navodiť príjemnú atmosféru počas celého školenia a odpovedať na otázky. Takisto dokáže usmerniť pri riešení konkrétneho problému v oblasti delegovania, leadershipu, motivácie, nástupníctva.

Monika Langer

Manažér kvality, Elastomer Solutions, s.r.o.

Naj. prínos vidím v tom, že školenie nebolo formou „odsedím si to“ a potom zabudnem. Ale práve naopak účastníci boli tak vtiahnutí do tréningu, že začali používať metódy aj v praxi.

Milan Karoli

Riaditeľ spoločnosti, SKC Foundry s.r.o.

Kontakt

Tomáš vie zistiť, čo vašu výrobu brzdí v raste a vie vám pomôcť naštartovať zmeny. Pomôže vám vytvoriť lepší proces riadenia a vyškoliť majstrov. Pomôže vám zlepšiť disciplínu, aj zvýšiť produktivitu.

Napíšte, alebo zavolajte Tomášovi a zistite viac.

  +421 903 466 825
tomas.zeleznik@opex.sk