Milan Karoli

Naj. prínos vidím v tom, že školenie nebolo formou „odsedím si to“ a potom zabudnem. Ale práve naopak účastníci boli tak vtiahnutí do tréningu, že začali používať metódy aj v praxi.