Tabulka

Production Leader

 14.2.2022

Production Leader Master

8.4.2022

Týždeň 1
2 dni v Akadémií
Vedenie seba a vedenie druhých
Zvyšovanie pridanej hodnoty riadiaceho pracovníka
Timemanagement
Refresh komunikačných zručností
Budovanie rešpektu a autority
Riešenie konfliktov
Komunikačný štvor-boj – Mäkký k človeku a tvrdý k pravidlám
Rozhovory s ťažkými povahami
Motivácia, konflikty a presviedčanie
Ročný hodnotiaci rozhovor
Delegovanie
Vedenie porady a protokolovanie úloh
Týždeň 2
Projektové zadanie
Realizácia rozhovorov s cieľom zlepšiť výkon, disciplínu, kvalitu, dochádzku Realizácia ročných hodnotiacich rozhovorov
Prezentovanie pred skupinou
Train the Trainer
Príprava a realizácia vlastného workshopu
Týždeň 3
( 2 dni v Akadémií)
Štandard práce majstra
Systematické prevzatie pracovnej zmeny
Teritoriálna zodpovednosť
Riadenie výrobných procesov. Plynulosť a tok procesu.
Popis procesu a procesná mapa
Koordinácia obslužných procesov
Plánovanie kapcít a dovoleniek
Znižovanie odpadov
Zlepšovanie kvality
Práca s KPI a dátami
Vybrané kapitoly zo štíhlej administratívy
Zrozumiteľné pracovné postupy.
Shopfloor management
Interná logistika
Týždeň 4
Projektové zadanie
Vytvoriť štandard práce majstra
Vytvoriť štandard preberania pracovnej zmeny
Analýza príčin a plán opatrení
Popisať proces a vytvoriť procesnú mapu
Implementácia Shoplfloor Meetingu
Týždeň 5
( 2 dni v Akadémií)
Pridaná hodnota a plytvanie
Vybrané kapitoly zo štíhlej výroby
Kaizen a kontinuálne zlepšovanie
Zvyšovanie produktivity
Mapovanie toku hodnôt
Takt a cyklus
Úzke miesta
Zásoby
5S a pracovisko bez plytvania
Vizuálny management a štandardizácia
SMED
Autonómna údržba
Týždeň 6
Projektové zadanie
Implementácia 5S na pracovisku
Implementácia štandardov
Realizácia SMED alebo
Realizácia Autonómnej údržby na pracovisku
Týždeň 7
( 2 dni v Akadémií)
Zaškoľovanie a adaptácia (vplyv nadriadeného na fluktuáciu)
Filozofia motivačného a zásluhového odmeňovania
Zákonník práce pre riadiacich pracovníkov
Zvyšovanie kvalifikácie a zastupiteľnosť
Agilita a zvyšovanie osobnej produktivity
Ako udržať BOZP
Prezentácia výsledkov projektového zadania
Záverečný písomný test
Odovzdanie certifikátu
Prezentácia výsledkov projektového zadania
Záverečný písomný test
Odovzdanie certifikátu
Spolu 8 dní
v Akadémií
V posledný deň každý účastník prezentuje realizované projekty. Pozývame nadriadených našich účastníkov, aby sa zúčastnili tejto záverečnej prezentácie. V posledný deň každý účastník prezentuje realizované projekty. Pozývame nadriadených našich účastníkov, aby sa zúčastnili tejto záverečnej prezentácie.