Branislav Zumerling

Je dobré 100x počuť, ale lepšie je si to vyskúšať a Tomáš, mal si modelové situácie premyslené. Pri modelových situáciách som na sebe spozoroval „AHA efekt“ – je iné o niečom hovoriť a iné potom si to prežiť a pochopiť.