7 Najčastejších výziev majstrov

1. Dosahovanie a zlepšovanie výsledkov
2. Komunikácia a zvládanie náročných rozhovorov
3. Zavedenie a udržanie zmien a pravidiel
4. Timemanagement a zvyšovanie osobnej produktivity
5. Udržanie motivácie a angažovanosti členov tímu.
6. Zaškoľovanie a stabilizácia pracovníkov
7. Plánovanie kapacity a dovolenky, vykrývanie výpadkov pracovníkov

Skutočné príčiny týchto výziev

1. Nepoužívanie čísel a KPI
2. Rezervy v riadení ľudí a chyby v komunikácií
3. Prehliadanie porušovania pravidiel a disciplíny
4. Nedostatočná znalosť v riadení a kontrole procesov
5. Podceňovanie zastupiteľnosti (nielen vlastnej)
6. Slabá podpora a informovanosť pracovníkov
7. Prílišné zahltenie operatívou a chýbajúci systém v práci

Riešenie týchto výziev

1. Používanie techník komunikácie vhodných pre výrobných pracovníkov

Väčšina školiteľov, ktorí učia majstrov komunikovať nemá skúsenosti priamo s výrobným odvetvím. Lenže to čo funguje v banke či obchode, nebude fungovať na zvarovni či lisovni.

 

2. Zabezpečiť dodržiavanie pravidiel

Ľudia nerešpektujú pravidlá ak vedia, že nemusia. Vytvorením systému kontroly dokáže majster nastaviť pravidlá a riešiť ich porušenia dôsledne a dôrazne. Majster sa potrebuje naučiť byť tvrdý k pravidlám no mäkký k človeku a primeranou komunikáciou zabezpečiť ich dodržiavanie.

 

3. Riadenie procesov a systém práce

V riadení sériovej, kusovej či prototypovej výroby sú rozdiely. Preto používanie nesprávnych či zastaraných techník riadenia úspešnosť majstra znižuje. Znalosť v riadení vlastných procesov a koordinácia obslužných (plánovanie,údržba, logistika,…)je pre majstra kľúčom k zlepšovaniu procesov.

„Majstri sa mi často sťažujú, že na trhu nenachádzajú kvalifikovaných ľudí. Takých si však musia vychovať. Preto učím majstrov, ako si zaškoliť a udržať stabilný tím.“

Tomáš Železník

Production Leaders Academy

Prvá akadémia priamo s reálnou výrobou. Learning by Doing
Tréningy priamo na pracovisku, ktoré vyrába pre zákazníkov
S reálnymi výrobnými pracovníkmi a reálnymi strojmi
Navrhované riešenia sú okamžite implementované do výrobného procesu
Učíme lídrov viac systematicky pracovať a trvale dosahovať výsledky

Čo sa od nás majstri a lídri naučia

– lepšie komunikovať aj s ťažšími povahami
– zvládať odpor ľudí a udržať zmeny
– lepšie riadiť procesy a systematicky dosahovať výsledky
– trvale odstraňovať plytvanie
– udržať disciplínu a znižovať neprítomnosť pracovníkov

Tomáš Železník

Ako Operations Manager viedol 500 spolupracovníkov. Riadil medzinárodné projekty, implementoval metódy štíhlej výroby a viedol workshopy v oblasti výroby, logistiky, kvality, údržby, inžinieringu či HR.

Za kľúčové považuje skúsenosti nadobudnuté vo svojich začiatkoch na dielni v pozícii výrobného majstra a vedúceho výroby.

Medzinárodné skúsenosti získal v Číne, Nemecku a Kanade. Pripravoval ľudí a procesy na audity, či už certifikačné , re-certifikačné, zákaznícke či procesné.

Už 15 rokov trénuje majstrov z výrobných podnikov. Moderuje spoločné strategické workshopy managerov s majstrami.

Je konateľom a výkonným riaditeľom výrobnej spoločnosti.

Referencie

Je dobré 100x počuť, ale lepšie je si to vyskúšať a Tomáš, mal si modelové situácie premyslené. Pri modelových situáciách som na sebe spozoroval „AHA efekt“ – je iné o niečom hovoriť a iné potom si to prežiť a pochopiť.

Branislav Zumerling

Manažér kvality, Ryba Žilina, s.r.o.

Tomáš je výborný prezentátor, dokáže navodiť príjemnú atmosféru počas celého školenia a odpovedať na otázky. Takisto dokáže usmerniť pri riešení konkrétneho problému v oblasti delegovania, leadershipu, motivácie, nástupníctva.

Monika Langer

Manažér kvality, Elastomer Solutions, s.r.o.

Naj. prínos vidím v tom, že školenie nebolo formou „odsedím si to“ a potom zabudnem. Ale práve naopak účastníci boli tak vtiahnutí do tréningu, že začali používať metódy aj v praxi.

Milan Karoli

Riaditeľ spoločnosti, SKC Foundry s.r.o.

Kontakt

Tomáš vie zistiť, čo vašu výrobu brzdí v raste a vie vám pomôcť naštartovať zmeny. Pomôže vám vytvoriť lepší proces riadenia a vyškoliť majstrov. Pomôže vám zlepšiť disciplínu, aj zvýšiť produktivitu.

Napíšte, alebo zavolajte Tomášovi a zistite viac.

+421 903 466 825
tomas.zeleznik@opex.sk

    Naši vybraní klienti roku 2021